Jesteś tutaj:

Autor: ad_admin

Organ prowadzący i nadzór:

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Podstawa prawna działalności KPCEN:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tj. Dz.U. 2021 poz. 1915, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2017 poz. 60 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2021 poz. 1762 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 2022 poz. 547, 583 z późn. zm)
 • Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu stanowiącego załącznik do uchwały
  Nr XI/2018/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 roku.
 • Plan pracy zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pełna nazwaKujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
UlicaHenryka Sienkiewicza 36
Kod pocztowy87-100
MiejscowośćToruń
Adres stronyhttp://www.kpcen-torun.edu.pl
Adres e-mailkpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczejhttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umkpcentorun (/umkpcentorun/SkrytkaESP)
Inspektor Ochrony DanychRobert Bagiński e-mail: iod@kpcen-torun.edu.pl
Godziny urzędowaniaAdministracja i obsługa: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00

Nauczyciele konsultanci: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00 oraz zgodnie z miesięcznymi planami pracy

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu działa jako jednostka budżetowa bez osobowości prawnej.

DyrektorSławomir Żebrowski
WicedyrektorAgnieszka Przybyszewska

Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji

KierownikEwa Kondrat
KonsultanciBarbara Iwanowska
Grażyna Szabłowicz – Zawadzka
Małgorzata Trzeciak
Maria Lesisz-Wojciechowska
Specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej Krzysztof Rochowicz

Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

KierownikMałgorzata Magdalena Pawłowska
KonsultanciDorota Andrzejewska
Justyna Miklaszewska-Polcyn
Zofia Spalińska

Pracownia Informacji i Promocji

KierownikDanuta Potręć
Konsultanci    Tadeusz Wański
Specjalista niebędący nauczycielem ds. informacji i promocjiDominika Wojtasińska

Doradcy metodyczni

Doradcy metodyczniMonika Kwidzyńska
Lidia Rebain
Jarosław Rybszleger
Karolina Szostak-Lubomska
Adam Szymański
Agnieszka Szymczak
Wanda Wakuła-Kunz

Dział Finansowy

Główny KsięgowyZofia Ewa Olkiewicz
SpecjaliściBogusława Bartoszek
Wanda Dytrych

Dział Administracyjno-Gospodarczy

KierownikElżbieta Poksińska
SpecjalistaHanna Surowiec
SekretarzDorota Wernerowska
SprzątaczkaWanda Lutostańska
Robotnik do prac lekkichJoanna Machowska
ZaopatrzeniowiecAgnieszka Rudnik
Obsługa kadr i realizacji projektów UEPaweł Zawadzki
PowielaczowyMariusz Pierzchalski
KonserwatorSławomir Perdenia

Wartość majątku KPCEN

 Wartość
Budynek Główny1 393 845,67 pln
Budynki gospodarcze4 524,00 pln
Ogrodzenie748,80 pln
Środki trwałe1 113 263,41 pln
Wartości niematerialne i prawne65 325,54 pln
Wyposażenie92 471,26 pln
Grunty – dzialka nr 204/2, Obręb 6183 960,00 pln

Dane na 06.04.2021 r.

Imię i NazwiskoSławomir Żebrowski
FunkcjaDyrektor
Adres e-mailSlawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
Telefon+48 881 930 083
Imię i nazwiskoAgnieszka Przybyszewska
FunkcjaWicedyrektor
Adres e-mailAgnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
Telefon+48 881 933 188

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.  Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej ( http://www.bip.gov.pl )

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

System BIP został podzielony na 6 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony okna BIP. 

Dane podstawowe
W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem KPCEN: adresy, telefony oraz wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działalności KPCEN. 

Władze i struktura organizacyjna
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej KPCEN: dyrektora, pracowni i działów administracyjno – obsługowych.  Ważną częścią tego działu jest odnośnik Instrukcja załatwiania spraw, w którym zamieszczone są informacje na temat sposobu załatwiania spraw w KPCEN

Oficjalne dokumenty
Ten dział zawiera listę dokumentów prawnych, które KPCEN jest zobowiązany publikować. 

Inne informacje i dokumenty
W tym dziale znajduje się wykaz rejestrów prowadzonych w KPCEN, oświadczenie majątkowe Dyrekcji oraz wykaz informacji nieudostępnionych w BIP.

Ogłoszenia
W tym dziale znajdują się informacje na temat przetargów oraz ogłoszenia o naborze na wakujące stanowiska pracy.

Informacje o biuletynie
Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.
W szczególności informacje te obejmują: 

 • dane osób upoważnionych przez Dyrekcję, które odpowiadają za treści zamieszczane na stronach BIP, 
 • instrukcję obsługi BIP.

Do góry