Rejestry prowadzone w KPCEN

Rejestry prowadzone w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

 • Dziennik korespondencyjny
 • Legitymacji służbowych
 • Świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego
 • Delegacji służbowych
 • Znaczków pocztowych i biletów mpk
 • Urlopów pracowniczych
 • Zwolnień lekarskich
 • Wydanych i anulowanych świadectw
 • Wydanych zaświadczeń form doskonalenia zawodowego
 • Decyzji o powołaniu kursów
 • Umów i zleceń
 • Osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Umów o używaniu na celów służbowych samochodu osobowego, nie będącego własnością pracodawcy

Rejestry prowadzone w Dziale Finansowym

 • Korespondencji księgowej
 • Zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Deklaracji ZUS
 • Czeków
 • Faktur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.