Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.  Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej ( http://www.bip.gov.pl )

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

System BIP został podzielony na 6 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony okna BIP. 

Dane podstawowe
W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem KPCEN: adresy, telefony oraz wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działalności KPCEN. 

Władze i struktura organizacyjna
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej KPCEN: dyrektora, pracowni i działów administracyjno – obsługowych.  Ważną częścią tego działu jest odnośnik Instrukcja załatwiania spraw, w którym zamieszczone są informacje na temat sposobu załatwiania spraw w KPCEN

Oficjalne dokumenty
Ten dział zawiera listę dokumentów prawnych, które KPCEN jest zobowiązany publikować. 

Inne informacje i dokumenty
W tym dziale znajduje się wykaz rejestrów prowadzonych w KPCEN, oświadczenie majątkowe Dyrekcji oraz wykaz informacji nieudostępnionych w BIP.

Ogłoszenia
W tym dziale znajdują się informacje na temat przetargów oraz ogłoszenia o naborze na wakujące stanowiska pracy.

Informacje o biuletynie
Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.
W szczególności informacje te obejmują: 

  • dane osób upoważnionych przez Dyrekcję, które odpowiadają za treści zamieszczane na stronach BIP, 
  • instrukcję obsługi BIP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.