Jesteś tutaj:

Autor: ad_admin

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy). 

Wyłączeniu jawności podlegają informacje:  stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:

 • Art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji RP,
 • Art. 23 Kodeksu cywilnego,
 • Art. 27 d ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości osób składających oświadczenie majątkowe

stanowiące dane osobowe :

 • Art. 27 i 30 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Sprawy organizacyjno-administracyjne przyjmuje i załatwia sekretariat w godzinach urzędowania administracji KPCEN. 

Sprawy związane z działalnością merytoryczną KPCEN należy załatwiać bezpośrednio z nauczycielami konsultantami lub za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych umieszczonych na stronie placówki.

Rejestry prowadzone w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

 • Dziennik korespondencyjny
 • Legitymacji służbowych
 • Świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego
 • Delegacji służbowych
 • Znaczków pocztowych i biletów mpk
 • Urlopów pracowniczych
 • Zwolnień lekarskich
 • Wydanych i anulowanych świadectw
 • Wydanych zaświadczeń form doskonalenia zawodowego
 • Decyzji o powołaniu kursów
 • Umów i zleceń
 • Osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Umów o używaniu na celów służbowych samochodu osobowego, nie będącego własnością pracodawcy

Rejestry prowadzone w Dziale Finansowym

 • Korespondencji księgowej
 • Zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Deklaracji ZUS
 • Czeków
 • Faktur

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu odbywa się w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 12.00 do 13.00. 

Do góry