Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Ostatnia edycja treści: 2020-05-06 21:49:18 Statystyki odwiedzin od: 2017-04-11 04:39:09 Suma odsłon: 66247
Informacje o podmiocie

Podstawa prawna działalności KPCEN

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 60;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2016 poz. 1591;
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych – Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 r. z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Dz. U. Nr 91 poz. 576 z dn. 18 lipca 1998 r.

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu działa jako jednostka budżetowa bez osobowości prawnej.

Pełna Nazwa Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Ulica Henryka Sienkiewicza 36
Kod pocztowy 87-100
Miejscowość Toruń
Adres strony http://www.kpcen-torun.edu.pl
Adres email kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Godziny urzędowania Administracja i obsługa: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Nauczyciele konsultanci: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz zgodnie z miesięcznymi planami pracy