Informacje nieudostępnione w BIP

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy). 

Wyłączeniu jawności podlegają informacje:  stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:

  • Art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji RP,
  • Art. 23 Kodeksu cywilnego,
  • Art. 27 d ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości osób składających oświadczenie majątkowe

stanowiące dane osobowe :

  • Art. 27 i 30 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.