Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Ostatnia edycja treści: 2020-05-06 21:49:18 Statystyki odwiedzin od: 2017-04-11 04:39:09 Suma odsłon: 66248


Przetargi

Postępowania bieżące

Ogłoszenie nr 663687-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli: „Zatrudnienie trenerów do realizacji szkoleń dla nauczycieli organizowanych w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” przez Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz realizowanych/zrealizowanych zajęć

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część VI

 

Zapytanie ofertowe na: Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu programowania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych organizowanych w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi hotelowej i gastronomicznej oraz wynajmu sal szkoleniowych w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Ogłoszenie

Ogłoszenie - zmiana

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na: Dowóz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych na warsztaty z zakresu programowania organizowanego w ramach projektu „Buduję, koduję, programuję” przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załączniki nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowania zakończone

Powtórzenie zapytania ofertowego dotyczącego:
Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów uczestniczących w
projekcie "Buduję, koduję, programuję" realizowanym przez Kujawsko -
Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Ogłoszenie_transport2.docx

Załącznik_1_formularz_ofertowy.docx

Załącznik_2_oświadczenie.docx

Załącznik_3_wykaz.docx

Załącznik_4_projekt_umowy.docx

Zapytanie_ofertowe.docx


Informacja o wyborze najkoszystniejszej i roztrzygnięciu ZO-03-2_018.pdf

 

 

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu
programowania dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie
"Buduję, koduję, programuję" realizowanym przez Kujawsko - Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Ogłoszenie_warsztaty.docx

Załącznik_1_formularz_ofertowy.docx

Załącznik_2_oświadczenie.docx

Załącznik_3_wykaz.docx

Załącznik_4_projekt_umowy2.docx

Zapytanie_ofertowe_warsztaty.docx

Informacja o wyborze i roztrzygnięciu ZO-02-2018.pdf

 

 

Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów uczestniczących w
projekcie "Buduję, koduję, programuję" realizowanym przez Kujawsko -
Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Ogłoszenie_transport.docx

Zapytanie_ofertowe.docx

Załącznik_1_formularz_ofertowy.docx

Załącznik_2_oświadczenie.docx

Załącznik_3_wykaz.docx

Załącznik_4_projekt_umowy.docx

Protokół.pdf

Informacja.pdf

 

Kujawsko Pomorskie Centum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza trzeci przetarg na dostawę sprzetu i pomocy dydaktycznych (PN/08/2018)

Ogłoszenie_o_zamówieniu_3.pdf
SIWZ_tablety3_ostateczny.docx
Załącznik_1_tablety3.docx
Załącznik_2_tablety3.docx
Załącznik_3_tablety3.docx
Załącznik_4_tablety3.docx
Załącznik_5_tablety3.docx
Załącznik_6_tablety3.docx 

 Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego 1.1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja.pdf


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informacja_PN-08-2018.pdf

Kujawsko Pomorskie Centum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza drugi przetarg na dostawę sprzetu i pomocy dydaktycznych (PN/07/2018)

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

zapytanie 1

zapytanie 2

zapytanie 3

Informacja z otwarcia ofert - przetarg 2 - dostawa sprzetu

Unieważnienie postępowania.pdf

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza drugi przetarg na usługę szkoleniową - trenerów do projektu"Buduję, koduję, programuję" (PN/06/2018)

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał.1 zał.2 zał.3 zał.4 zał.5 zał.6

zapytanie

Informacja z otwarcia ofert - przetarg 2 - trenerzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN-06-2018

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza trzeci przetarg na usługę gastronomiczno - hotelową (PN/05/2018)

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał.1 zał.2 zał.3 zał.4 zał.5 zał.6

unieważnienie przetargu

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza drugi przetarg na usługę gastronomiczno - hotelową (PN/04/2018)

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał.1 zał.2 zał.3 zał.4 zał.5 zał.6

unieważnienie przetargu

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza przetarg na usługę szkoleniową - trenerów do projektu "Buduję, koduję, programuję" (PN/03/2018)

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał.1 zał.2 zał.3 zał.4 zał.5 zał.6

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN-03-2018

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza przetarg na dostawę sprzetu i pomocy dydaktycznych (PN/02/2018)

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał.1 zał. 2 zał. 3 zał.4 zał.5 zał.6

zapytanie

zapytanie

ogłoszenie o zmianie postepowania zał.1 zmiana zał. 3 zmiana

unieważnienie postępowania

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza przetarg na usługę hotelową i gastronomiczną (PN/01/2018)

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał.1 zał.2 zał.3 zał.4 zał.5 zał.6

unieważnienie postępowania