Informacje o podmiocie

Organ prowadzący i nadzór:

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Podstawa prawna działalności KPCEN:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215 oraz 2021 poz. 4)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2020 poz. 1668 oraz 2021 poz. 1038)
 • Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu stanowiącego załącznik do uchwały
  Nr XI/2018/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 roku.
 • Plan pracy zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pełna nazwaKujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
UlicaHenryka Sienkiewicza 36
Kod pocztowy87-100
MiejscowośćToruń
Adres stronyhttp://www.kpcen-torun.edu.pl
Adres e-mailkpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczejhttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umkpcentorun (/umkpcentorun/SkrytkaESP)
Inspektor Ochrony DanychRobert Bagiński e-mail: iod@kpcen-torun.edu.pl
Godziny urzędowaniaAdministracja i obsługa: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00

Nauczyciele konsultanci: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00 oraz zgodnie z miesięcznymi planami pracy

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu działa jako jednostka budżetowa bez osobowości prawnej.